Evenings of New Music (Večery novej hudby)

Summary Info Festival Story Not AvailableFestival Events Not AvailableOther Sources Not AvailablePractical Info Not Available

Country and Region SlovakiaBratislava
Type of Festival Music
Location of Festival Bratislava, Bratislava, Slovakia
Festival Contact Information

Evenings of New Music (Večery novej hudby)
ISCM - Slovak Section
Daniel Matej
Medená 29
SK-811 0 Bratislava 1
Slovakia
Phone: (421) 908-728-970, or (421) 245-248-597
Email: evenings@nextra.sk

Festival Description

Festival Večery novej hudby má za sebou štrnásť ročníkov prezentovania najsúčasnejšieho diania v oblasti tzv. novej hudby. Je to rozsahom malý festival, no jeho história ukazuje, že jeho organizátorom sa podarilo priradiť Bratislavu k tým európskym centrám, ktoré držia krok s trendmi v hudobnom umení na prelome 20. a 21. storočia. Hosťami festivalu boli vynikajúci hudobníci - skladatelia Louis Andriessen, John Cage, Zygmunt Krauze, John Oswald, Dieter Schnebel, Howard Skempton, Christian Wolff, inštrumentalisti Chris Cutler, Michael Finnissy, Herbert Henck, John Tilbury, Otomo Yoshihide, súbory Bang On a Can All Stars, Icebreaker, Ives En­semble, London New Music, Die Maulwerker, Orkest De Volharding, Smith Quartet a i. Roku 1995, kedy bol festival venovaný tvorbe Erika Satieho, sa v Bratislave uskutočnila aj vôbec prvá medzinárodná konferencia o živote a tvorbe tohto francúzskeho skladateľa.

Festival Dates October 15 - November 6, 2009
Festival Links

http://www.vecery.info

Do you have an update or more information about this festival? Email us at updates@kadmusarts.com
Start or join a conversation about this festival in the Forum.